Workshop Brad Ingrao

Internationaal congres 2024

Workshop Brad Ingrao

“Kunnen we dat in Bb proberen? – Uw relatie met muziek herdefiniëren na gehoorverlies”.

Muziek is een zeer belangrijk onderdeel van het leven van veel mensen, maar historisch gezien hebben mensen met gehoorverlies het erg moeilijk gehad om van muziek te genieten of muziek te maken na gehoorverlies.  Deze sessie is bedoeld om daar verandering in te brengen!

De huidige hoortechnologie levert prima werk om spraak toegankelijk te maken voor de meeste mensen met gehoorverlies.  Muziek is echter een ander probleem.  De meeste slechthorenden worstelen met muziek na een gehoorverlies.  Sommige problemen hebben te maken met de technologie, maar vaak is het meer een kwestie van de realiteit aanvaarden dat sommige muziek gewoon niet compatibel is met uw gehoor zoals het nu is.

Deze praktijkgerichte sessie beschrijft de technische en anatomische uitdagingen van muziekbeleving en -uitvoering na gehoorverlies, maar wat nog belangrijker is, biedt elke deelnemer een succesvolle muzikale ervaring.

————————————————————————————————————

“Can We Try That in Bb? – Redefining Your Relationship with Music After Hearing Loss”

Music is a very important part of many people’s lives, but historically, those with hearing loss have had a very tough time enjoying or making music after hearing loss.  This hand and ears-on session is designed to change that!

Current hearing technology does a great job making human speech accessible to most people with hearing loss.  Music, however, is another issue.  Most Hard of Hearing folks struggle with music after hearing loss.  Some of the issues relate to technology, but often, it’s more a matter of coming to terms with the reality that some music is just not compatible with your hearing as it is currently.

 This hands-on session will describe the technical and anatomic challenges of music appreciation and performance after hearing loss, but more importantly, provide each participant with a successful musical experience.  

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!