Internationaal congres 2024

Spreker Sophia KramerSophia Kramer

Dr. Sophia E. Kramer is neuropsycholoog en werkt als hoogleraar Auditief Functioneren en Participatie bij de afdeling KNO-Hoofd- en Halschirurgie van het Amsterdam UMC. In haar onderzoek richt zij zich op de psychosociale effecten van slechthorendheid bij volwassenen en de ontwikkeling van methoden om deze effecten te meten. Dat omvat ook onderzoek naar de cognitieve aspecten die verband houden met slechthorendheid, het in kaart brengen en meten van luisterinspanning met behulp van pupillometrie, en het ontwikkelen van innovaties in de hoorzorg. Voor een uitgebreid overzicht van haar onderzoeksprogramma, ga naar https://www.earhearingamsterdam.nl. Prof. Kramer fungeert als coördinator van diverse (inter)nationale onderzoeksprojecten en publiceerde meer dan 180 wetenschappelijke artikelen. Van 2008 – 2011 werkte zij als onderzoeksprojectleider (20%) in Denemarken bij Oticon’s Centrum voor Onderzoek. Van 2011 tot 2013 was zij voorzitter van het Internationale Collegium of  Rehabilitative Audiology. In 2016 ontving zij de Internationale Award in Hearing van de Amerikaanse Academie voor Audiologie voor haar “aanzienlijke impact op het onderzoek, de praktijk en de discipline van de audiologie wereldwijd”.

——————————————————————————————————————–                      

Dr. Sophia E. Kramer, neuropsychologist, is Professor in Auditory Functioning and Participation at the department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery of Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands. Her research focuses on the psychosocial effects of adult hearing impairment and the development of methods to assess these effects. Special interests include the cognitive aspects related to hearing impairment, the assessment of listening effort using the method of pupillometry, and innovations in hearing health care. For a comprehensive overview of the research program, go to https://www.earhearingamsterdam.nl. Prof. Kramer serves as coordinator of various (inter)national research projects and published over 180 scientific papers and book (chapters). From 2008 – 2011 she worked at Oticon’s Research Center, Denmark as research project leader (20%). Dr. Kramer served as president of the International Collegium of Rehabilitative Audiology from 2011 to 2013. She received the International Award in Hearing from the American Academy of Audiology in 2016 “for her significant impact on the research, practice and discipline of audiology worldwide”.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!