Internationaal congres 2024

Robert Mandara

Robert Mandara werd geboren in het Verenigd Koninkrijk met ernstige erfelijke sensorineurale doofheid. Hij kreeg zijn eerste, op de borst gedragen, hoortoestel toen hij 4 jaar oud was. Hij doorliep het reguliere onderwijs en de universiteit, waar hij uiteindelijk afstudeerde als Elektronisch en Elektrotechnisch Ingenieur. Hij trouwde in 1995 met een Finse, verhuisde in 1996 naar Finland, heeft de dubbele Fins-Britse nationaliteit en is vader van twee volwassen zonen.

In zijn carrière heeft hij gewerkt in test- en ontwikkelingsfuncties voor GEC Marconi Communications, een jaar voor Eurocontrol in Frankrijk en 8 jaar bij Nokia Networks in Finland. Momenteel werkt hij als Senior Technical Writer voor Etteplan, dat veel bekende technische bedrijven als klant heeft.

In 1996 kreeg hij CI aangeboden, maar hij weigerde koppig omdat het zowel primitief als afschuwelijk klonk. In de jaren daarna verslechterden zijn gehoor en tinnitus, waardoor hij uiteindelijk cochleaire implantaten voor beide oren accepteerde in 2014 (46 jaar) en 2016 (48 jaar). Cochleaire implantaten hebben zijn leven, persoonlijkheid en vooruitzichten volledig veranderd, waardoor hij zeer gemotiveerd is om anderen te laten profiteren van de voordelen van de cochleaire implantaat-technologie.

Als eerste stap trad hij toe tot de cochleaire implantaatcommissie (CITO) van de Finse hardhorendenvereniging Kuuloliitto. In november 2023 werd hij voorzitter van EURO-CIU, de Europese vereniging van gebruikers van cochleaire implantaten, nadat hij eerder vicevoorzitter was geweest. Hij is vooral geïnteresseerd in het bereiken van gelijkheid voor alle leeftijden, het eisen van bilaterale implantatie voor iedereen die er baat bij kan hebben, het benadrukken van de noodzaak van levenslange ondersteuning en het motiveren van jonge CI-gebruikers om de pleitbezorgers van morgen te worden.


Robert Mandara was born in the UK with severe hereditary sensorineural deafness. He got his first chest-worn hearing aid at age 4. He persisted through mainstream education and university, finally qualifying as an Electronic and Electrical Engineer. He married a Finn in 1995, moved to Finland in 1996, has dual Finnish-British citizenship, and is father to two adult sons.

In his career he has worked in test and development engineering roles for GEC Marconi Communications, spent one year working for Eurocontrol in France, 8 years with Nokia Networks in Finland and currently works as a Senior Technical Writer for Etteplan, serving many well-known engineering companies.

He was offered CI in 1996 but stubbornly refused the idea because it sounded both primitive and horrific. Over the following years, his hearing and tinnitus worsened, forcing him to finally accept cochlear implants to both ears in 2014 (age 46) and 2016 (age 48). Cochlear implants have completely transformed his life, personality and outlook, making him highly motivated to advocate for others to enjoy the benefits of cochlear implant technology.

As a first step, he joined the cochlear implant committee (CITO) of the Finnish hard of hearing association Kuuloliitto. In November 2023 he became President of EURO-CIU, the European Association of Cochlear Implant Users, having previously served as Vice-President. He’s particularly interested in achieving equality for all ages, demanding bilateral implantation for all who can benefit, emphasizing the need for lifelong support, and motivating young CI users to become tomorrow’s advocates.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!