Protocol vertrouwenspersonen

Protocol vertrouwenspersonen

Doel

Vrijwilligers, donateurs, belangstellenden en andere contacten van de stichting een plek geven waar ze hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag veilig kunnen bespreken en adviezen kunnen krijgen over de verdere afhandeling. Binnen de Stichting Plots- en Laatdoven hebben we vertrouwenspersonen die kunnen helpen als er problemen zijn met grensoverschrijdend gedrag, zoals:

 • Agressie
 • Ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Discrimineren.

 

Als er iets gebeurt dat je niet fijn vindt, kun je met deze vertrouwenspersonen praten. Ze zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Alles wat je met hen bespreekt, blijft geheim. Ze zullen alleen iets doen als jij dat wilt.

De vertrouwenspersonen zijn er  om jou te helpen.

Wat kunnen vertrouwenspersonen doen?
 • Ze  luisteren naar je als je problemen hebt.
 • Ze kijken of zij de juiste persoon zijn om je te helpen
 • Ze geven advies en steun.
 • Ze  kijken of het probleem opgelost kan worden zonder  een officieel traject
 • Ze kunnen je ondersteunen als je je probleem aan andere mensen wilt vertellen.
 • Zo nodig kunnen ze je doorverwijzen naar andere hulpverleners.

 

Vertrouwenspersonen krijgen een vergoeding voor hun kosten.

Wat mogen vertrouwenspersonen doen?
 • Ze mogen proberen te helpen om het probleem op te lossen.
 • Ze mogen informatie vragen aan andere mensen om de situatie beter te begrijpen
 • Ze mogen  jou begeleiden naar andere hulpverleners als er meer  hulp nodig is.
 • Ze zorgen ervoor dat er na de hulp nog steeds wordt gekeken of alles goed gaat.

 

Hoe gaat het in zijn werk?
 1. Als er iets vervelends gebeurt, kun je met een vertrouwenspersoon praten.
 2. De vertrouwenspersoon zal kijken of jouw probleem past bij wat ze kan doen.
 3. De vertrouwenspersoon gaat praten met de mensen die betrokken zijn bij het probleem
 4. Als iemand niet wil praten, zal de vertrouwenspersoon vragen of ze toch willen reageren, schriftelijk of mondeling. Als dat niet gebeurt, wordt dat ook opgeschreven.
 5. Als het nodig is, kunnen ze ook met andere mensen praten die met het probleem te maken hebben.
 6. Als er iets strafbaars is gebeurd, laten ze dat meteen aan het bestuur weten en zullen de volgende stappen volgen.
 7. De vertrouwenspersoon schrijft op wat ze hebben ontdekt e Jij en de andere betrokkenen krijgen dit te lezen.
 8. De vertrouwenspersoon stuurt dit rapport vervolgens naar alle bestuursleden, samen met advies over wat er gedaan kan worden.
 9. Als jij besluit om te stoppen met het onderzoek, laat je dat schriftelijk aan de vertrouwenspersoon weten..
 10. Het bestuur bespreekt het rapport en beslist wat er moet gebeuren.
 11. Ze laten jou en de andere betrokkenen weten welke stappen ze gaan nemen.

 

Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt, blijft geheim.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!