Doel en missie

Over ons

Doel en missie

De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

De Stichting Plotsdoven
  • Informeert en adviseert plots- en laatdoven
  • Geeft voorlichting over plots- en laatdoofheid
  • Heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zonodig door naar professionele hulpverlening
  • Bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid
  • Organiseert landelijke en regionale activiteiten en themabijeenkomsten
  • Geeft een contactblad uit

De Stichting richt zich voor een zeer groot deel op lotgenotencontact. Daartoe organiseert zij veel activiteiten. Bij al deze activiteiten is volwaardige communicatie essentieel. Er wordt dan ook bij elke activiteit minimaal een schrijftolk én een gebarentolk ingezet. Naast het lotgenotencontact en de belangenbehartiging geeft zij voorlichting.

De Stichting Plotsdoven is een vrijwilligersorganisatie en heeft donateurs. De minimum donateursbijdrage bedraagt € 25,– per jaar (individueel) of € 35,– (gezinsbijdrage)

Sinds 2016 is de stichting Plotsdoven in een federatieve stichting een samenwerkingsverband aangegaan met FODOK (Federatie Ouders van Dove Kinderen). Onder de naam Divers Doof werken ze op diverse gebieden samen.

Daarnaast is de stichting Plotsdoven ook onderdeel van het Platform Doven, slechthorenden en TOS. Hierin participeren naast Divers Doof ook NDJ, SH-Jong, FOSS, Dovenschap en de stichting Hoormij. Het Platform komt gezamenlijk op voor de belangen van de ruim 1.500.000 mensen in Nederland die in meer of mindere mate auditieve problemen hebben.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!