Over ons

ANBI/Jaarverslag

ANBI logo

De Stichting Plotsdoven is door de Nederlandse belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat donaties aan de Stichting Plotsdoven kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Het bij de beschikking horende ANBI nummer is 816107440.

Belangenbehartiging voor een specifieke groep

Plots- en laatdoven worden wel eens gekarakteriseerd als de groep mensen die ‘nergens thuishoort’. Plots- en laatdoven hebben een horende achtergrond en hun moedertaal is ‘gewoon’ Nederlands. Het feit dat men het gehoor (in relatief korte tijd of meer geleidelijk) heeft verloren, wil nog niet zeggen dat men meteen aansluiting vindt bij prelinguaal doven. Culturele verschillen en taalverschillen kunnen drempels opwerpen bij het verwerven van een plekje in de dovenwereld. Anderzijds is het behouden van de ‘oude’ plek in de horende wereld voor de plots- of laatdove vaak ook niet meer mogelijk, zeker niet op de oude manier. En binnen de grote groep slechthorenden is de plots- of laatdove vaak ook niet (meer) op zijn of haar plek. Plots- en laatdoven hebben het gehoor zo ver verloren dat dit andere eisen en begrenzingen stelt in het dagelijks leven.

Plots- en laatdoven worden daarom wel eens gezien als de groep auditief gehandicapten die tussen slechthorenden en prelinguaal doven in staan. De eigen identiteit van plots- en laatdoven en de specifieke behoeften van deze groep is de reden van het bestaan van de Stichting Plotsdoven.

De speerpunten van de belangenbehartiging van plots- en laatdoven door de Stichting Plotsdoven zijn:

  • voorlichting en informatievoorziening
  • activiteiten en (lotgenoten)contact
  • opvang en hulpverlening
  • communicatievoorzieningen en hulpmiddelen

Vanuit deze speerpunten wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!
Ga naar de inhoud