Informatie carrousel

Ondersteuning

Informatie Carrousel

Naar aanleiding van signalen vanuit onze donateurs is het project ‘De informatiecarrousel’ opgestart. Doel hiervan is dat er verspreid over het land informatiebijeenkomsten gegeven gaan worden. Ieder onderwerp wordt 4 x per jaar aangeboden tijdens huiskamerbijeenkomsten of in de inloopcentra. Daarnaast ook 1-2 x per jaar tijdens een online bijeenkomst. De bijeenkomsten duren 2 uur per keer.

Dus wil je meer weten over hoe om te gaan met jouw plots-, laatdoofheid of slechthorendheid of die van je partner, ouder of bekende? Wil je meer weten over hoe en wanneer je tolken in kunt zetten? Wil je meer weten over hulpmiddelen thuis, onderweg of  op of de werkvloer. Kom dan eens naar een van onze huiskamerbijeenkomsten.

Verspreid door het land zullen diverse onderwerpen aan bod komen. Deelnemers zijn welkom bij een vrijwilliger thuis waar een gastspreker informatie over een specifiek onderwerp zal delen. Deelnemers kunnen vragen stellen, ervaringen delen en met elkaar in gesprek over de onderwerpen die bij die bijeenkomst centraal staan. Tijdens alle bijeenkomsten zullen een schrijf- en gebarentolk aanwezig zijn voor optimale communicatie.

Deelnemen?
Wil je een bijeenkomst bijwonen dan kun je je aanmelden  Per bijeenkomst zijn maximaal acht deelnemers welkom. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van aanmelding, het adres van de locatie en een routebeschrijving. Het bijwonen van een bijeenkomst is gratis, maar we willen voorkomen dat deelnemers zich wel aanmelden maar niet komen. Door een statiegeldregeling te hanteren willen we dat voorkomen.

Na aanmelding krijg je bericht of er nog plaats is en het verzoek 5 euro over te maken als reserveringsbevestiging.
Pas na ontvangst van het statiegeld is je reservering definitief. Ben je onverwacht verhinderd en meld je je af tot een week voor de bijeenkomst dan ontvang je dit bedrag retour. Meld je af binnen een week tot de bijeenkomst dan is restitutie niet meer mogelijk. Bij deelname aan de bijeenkomst ontvang je het statiegeld weer retour.

N.B.  Voor de online bijeenkomsten hanteren we geen statiegeldregeling!

We zijn druk bezig met de planning van bijeenkomsten.

Eerstvolgende bijeenkomsten

Groningen

De eerstvolgende inloop is op 6 december. Deze middag gaan we gezamenlijk knutselen, voor materialen wordt gezorgd

Zutphen

De eerstvolgende inloop is op 30 november. Tolkcontact komt vertellen over de tolkvoorziening en hoe je tolken kunt aanvragen. Ook laten ze zien hoe hun app werkt.

Alkmaar

De eerstvolgende inloop is op 21 november Tolkcontact komt vertellen over de tolkvoorziening en hoe je tolken kunt aanvragen. Ook laten ze zien hoe hun app werkt.

Almere

De eerstvolgende inloop is op 16 november. Hoe ga je om met bedreiging? Maloush Köhler leert je deze middag hoe je jezelf kunt verdedigen. Zij geeft al jaren les in zelfverdediging.

Gastheren/vrouwen gezocht!
Wilt u ook gastheer/gastvrouw worden of hier meer informatie hebben? Neem dan contact op met annemieke.ceton@stichtingplotsdoven.nl
Voor de gastheer/vrouw is er een vergoeding van 10 euro voor het verzorgen van de koffie/thee en een koekje tijdens de avond.

Hou de agenda om te zien wanneer en waar de huiskamerbijeenkomsten plaats zullen vinden en welke onderwerpen aan bod komen.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!