Communicatie

Ondersteuning

ONDERSTEUNING BIJ COMMUNICATIE

Als je plots je gehoor verliest kun je ook niet meer communiceren zoals voorheen. Gelukkig zijn er oplossingen om juist in die moeilijke periode de communicatie met familie en of hulpverleners intact te houden.

In de eerste plaats is daar de schrijftolk. Een schrijftolk kan met behulp van een speciaal toetsenbord op spreeksnelheid een gesprek “live ondertitelen”

Een schrijftolk wordt volledig vergoed als je je voor tolkuren aanmeld bij Tolkcontact (www.tolkcontact.nl) Je kunt dan bij de aanmelding een audiogram of verklaring van huis- of KNO-arts uploaden die je recht geeft op 30 tolkuren per jaar.

Zie voor uitgebreidere informatie: wat is een schrijftolk

Als je al wat langer doof of slechthorend bent kun je jezelf Nederlands met ondersteunende Gebaren (NMG) aanleren, bij Stichting Plotsdoven bieden wij NmG-oefengroepen.  Dit is niet de gebarentaal die doofgeborenen gebruiken (NGT), maar een variant daarop waarbij je de grammatica en zinsopbouw gebruikt uit je eigen moedertaal. Je spreekt dan gewoon de woorden uit waarbij je die ondersteunt met gebaren uit NGT.

Door de logopedisten Paula Hettinga en Caroline van Daelen is het online project spraakafzien oefenen opgezet. Spraakafzien is wat men vroeger in de volksmond wel “liplezen” noemde. Het digitale oefenprogramma is speciaal  ontworpen voor slechthorenden en plots- en laatdoven die (weer) willen deelnemen aan een gesprek.  Het is geschikt voor iedereen die moeite heeft met het verstaan van spraak, zelfs als men hulpmiddelen zoals een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) gebruikt.

Zie voor uitgebreidere informatie: Spraakafzien oefenen

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!