Acceptatie

Ondersteuning

Ondersteuning bij acceptatie

Acceptatie plotsdoofheid of laatdoofheid

De acceptatie van plotsdoofheid of laatdoofheid verloopt voor iedereen weer anders. Maar wie te maken krijgt met een zeer snel gehoorverlies wordt als het ware abrupt van de wereld afgesneden; je kunt niet meer communiceren op de manier zoals die gebruikelijk is. Bij laatdoofheid verloopt de achteruitgang van het gehoor meer geleidelijk. Maar op gegeven moment is het gehoor zo ver achteruit gegaan dat iemand niet meer kan volgen wat er wordt gezegd of wat er gebeurt. De uiteindelijke consequenties zijn voor plotsdoven  en laatdoven even verstrekkend. En dan is het een hele kunst om het te accepteren.

Verwarring en misvatting

Verwarring en misvatting liggen vooral in die eerste periode op de loer. Een mens doet meer met zijn gehoor dan hij beseft. Als je ineens niet meer kunt horen zijn de gevolgen groot. Bijvoorbeeld thuis, met de partner, het gezin en andere familieleden. Gesprekken over wat de gezinsleden meemaken verlopen (zeker in het begin) vaak zeer moeizaam, verwarrend zelfs. Bepaalde gebeurtenissen gaan vaak langs de plots- of laatdove heen. Zelfs als de informatie inhoudelijk overkomt, dan nog mist de plots- of laatdove de emotie in de communicatie; de lieve, boze, angstige, vrolijke accenten in de stem van de ander. Hierdoor ontstaan verwarring en misvatting; een plots- of laatdove moet vaak raden hoe de ander iets bedoeld heeft omdat de intonatie volledig langs hem of haar heengaat. Situaties worden soms verkeerd ingeschat met alle gevolgen van dien. En zelfs na een goed gesprek kan vaak een ‘eenzaam’ gevoel overblijven.

Sombere toekomstverwachtingen

Door het weggevallen gehoor kun je sombere toekomstverwachtingen krijgen. Dat geldt niet alleen voor thuis; ook op het werk of bij de studie kunnen problemen ontstaan. In de communicatie met collega’s, docenten en medestudenten, de chef of baas en met de klanten. Soms worden op het werk taken met veel communicatie naar collega’s overgeheveld. Normaal telefoneren, voor iedereen vanzelfsprekend, is onmogelijk geworden. De toekomstplannen ten aanzien van de carrière komen vaak op losse schroeven te staan. Het is niet meer zoals het had moeten zijn.

Grimlachjes

Plots- en laatdoofheid beïnvloedt ook de vrije tijdsbesteding en de sociale contacten. Muziek, theater en geluiden in de natuur zijn ineens niet meer toegankelijk. Ook gezellig een terrasje pikken is ineens niet meer gezellig; grapjes van horenden zijn vaak niet te volgen, waardoor de glimlachjes meer op grimlachjes gaan lijken. Dit kan diep ingrijpen in de persoon die iemand was. Een spontaan iemand kan zijn spontaniteit verliezen. Plots- of laatdoofheid verandert vaak zowel het leven als de persoon zelf die doof is geworden.

Hoe nu verder?

Hoe moet het nu verder? Is plots- of laatdoofheid het einde van je leven? Houdt nu alles op? Durf je niet meer buiten omdat je je afgesneden voelt van de wereld? Durf je niet meer de winkels in omdat je de mensen daar niet verstaat? Durf je niet meer naar een feestje of bij vrienden op bezoek omdat je de gesprekken niet meer kunt volgen? Denk je dat werk niet meer de tot mogelijkheden behoort?

Verwerkingsproces

Je gaat een verwerkingsproces in. Als je doof bent geworden lijkt het eerst alleen maar alsof je veel verliest. Het kan een mens radeloos maken en veel paniek veroorzaken. Het leven is ineens niet meer zoals het was, zoals het had moeten zijn. En dan is het soms moeilijk om perspectief te vinden. Het verwerken en leren omgaan met de doofheid kost tijd. Niet alleen voor de plots- of laatdove zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. Het vergt veel geduld van beide kanten, zeker in het begin. Maar….samen sta je sterk, wat het verwerkingsproces kan vergemakkelijken !

Opnieuw leren genieten van het leven, het kan!

Veel plots- of laatdoven ontdekken na verloop van tijd andere vormen van communicatie en ontspanning die hun leven positief beïnvloeden. Soms worden ook nieuwe hobby’s gezocht waarbij horen minder van belang is; genieten van kunst in plaats van theater. Ook contact met lotgenoten geeft steun en begrip. Uitwisseling van ervaring en tips zijn vaak erg belangrijk gebleken bij het vinden van een nieuwe plek in het leven. Na verloop van tijd blijkt ook dat niet door alles een streep is gehaald. Dat sommige dingen inderdaad niet meer kunnen, maar andere dingen nog wel, alhoewel soms op een andere manier. U zult écht weer opnieuw leren te genieten van het leven. Maar het blijft altijd moeilijk. En communicatie blijft inspannend.

Er zijn een aantal opties die zeer bruikbaar zijn om het acceptatieproces te versnellen. Hieronder staan vier buttons die u veel bruikbare informatie kunnen geven die u weer kunnen helpen “mee te doen.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!
Ga naar de inhoud