Lezing Sophia Kramer

Internationaal congres 2024

Lezing Sophia Kramer

Gevolgen van slechthorendheid: associaties met psychosociale gezondheid en luisterinspanning

De Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) is een prospectief longitudinaal cohortonderzoek. Het is opgezet om de gevolgen van slechthorendheid te kunnen onderzoeken en dan met name voor psychosociale gezondheid en werk. Momenteel doen ongeveer 3000 volwassenen (tussen de 18 en 70 jaar) mee aan het onderzoek. Het zijn zowel goed- als slechthorenden. Ze doen een spraak-in-ruis en vullen een reeks vragenlijsten in over hun gehoorstatus, hoortoestel- of CI-gebruik en vele andere factoren, zoals werk-gerelateerde uitkomsten (waaronder de behoefte aan herstel na het werk), algemene en psychosociale gezondheid (waaronder eenzaamheid, angst, depressie, angst) en levensstijl. Luisterinspanning en stress blijken steeds terugkerende thema’s te zijn. Deze onderwerpen worden nu verder onderzocht in een nieuw onderzoek dat zich richt op fysiologische stressreacties (hartslag en zweten) die we in het dagelijkse leven meten. Voorlopige resultaten zullen worden besproken.

————————————————————————————————————

Consequences of hearing impairment: associations with psychosocial health and listening effort

The Netherlands Longitudinal Study on Hearing is a prospective longitudinal cohort study. It was set up to investigate the consequences of hearing impairment for psychosocial, work and other outcomes. Currently, approximately 3000 adults (18-70 years) are participating in the study with varying levels of hearing ability. Participants perform a speech-in-noise test to measure hearing ability and complete a range of questionnaires about their hearing status and hearing aid or CI use and many other factors. These include work-related outcomes (such as need for recovery after work), general and psychosocial health (including loneliness, distress, depression, anxiety) and lifestyle. Listening effort and stress appear to be recurring themes in the results. These topics are now being investigated further in a new study that focuses on physiological stress responses (including cardiovascular and skin conductance measures) in everyday life. Preliminary results will be discussed. 

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!