Internationaal congres 2024

Lezing Kave Noori

Stel je een plek voor waar je thuishoort en tot bloei kunt komen, waar je niet anders bent omdat iedereen net als jij slechthorend is. Een plek waar je je kunt uitdrukken, je passies kunt delen en je mogelijkheden kunt verkennen. Een plek waar je je Engels kunt oefenen en verbeteren en waar niemand je veroordeelt of corrigeert om de manier waarop je spreekt. Een plek waar je leert over je mensenrechten en hoe je daar effectief voor kunt opkomen. Een plek waar je contact maakt en vrienden voor het leven maakt. Deze plek zou IFHOHYP kunnen zijn.

IFHOHYP is de International Federation of Hard of Hearing Young People, een niet-gouvernementele organisatie die slechthorende jongeren tussen 18-35 jaar uit de hele wereld ondersteunt. IFHOHYP organiseert jaarlijks evenementen zoals de studiesessie over mensenrechten en het zomerkamp, waar deelnemers kunnen socialiseren, leren en samen plezier hebben. IFHOHYP komt ook op voor de rechten en inclusie van slechthorende jongeren op verschillende internationale platforms zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. Als je wilt leren over de kracht van de gemeenschap en nieuwe mogelijkheden wilt ontdekken, mis dan Kave’s presentatie van IFHOHYP niet!

Presentatie

Maak kennis met Kave Noori, de 36-jarige vicevoorzitter van de International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP). Kave heeft een passie voor mensenrechten, het opbouwen van burgerruimte en het bevorderen van inclusie. Met een achtergrond in recht, technologie en belangenbehartiging brengt Kave een schat aan passie en kennis met zich mee. Naast zijn rol bij IFHOHYP werkt Kave ook als beleidsmedewerker kunstmatige intelligentie bij het European Disability Forum (EDF). Sluit je bij ons aan als Kave zijn inzichten en ideeën deelt als vertegenwoordiger van IFHOHYP.

————————————————————————————————————

Imagine a place where you can belong and flourish, where you are no different because everyone is hard of hearing like you. A place where you can express your mind, share your passions and explore your potential. A place where you can practise and improve your English and where no one judges or corrects you for the way you speak. A place where you learn about your human rights and how to advocate for them effectively. A place where you connect and make friends for life. This place could be IFHOHYP.

IFHOHYP is the International Federation of Hard of Hearing Young People, a non-governmental organisation that supports hard of hearing young people between ages 18-35 from all over the world. IFHOHYP organises annual events such as the Study Session on Human Rights and the Summer Camp, where participants can socialise, learn and have fun together. IFHOHYP also advocates for the rights and inclusion of hard of hearing youth on various international platforms such as the United Nations and the European Union. If you want to learn about the power of community and discover new opportunities, don’t miss Kave’s presentation from IFHOHYP!

Presentation

Meet Kave Noori, a 36-year-old Vice President of the International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP). Kave is passionate about human rights, building civic space and promoting inclusion. With a background in law, technology and advocacy, Kave brings a wealth of passion and knowledge to the table. In addition to his role at IFHOHYP, Kave also works as an artificial intelligence policy officer at the European Disability Forum (EDF). Join us as Kave shares his insights and ideas as a representative of IFHOHYP.