Lezing Jan de Laat

Internationaal congres 2024

Lezing Jan de Laat

Jan de Laat komt vertellen over de toekomst van de gehoorzorg in een verouderende samenleving. Het belang van de samenhang tussen technologische innovaties, bewustwording en gehoorscreening. Hoe kunnen we onbehandeld gehoorverlies voorkomen?

Nieuwe technieken, zoals AI en VR, maar ook audiometrie en hoortoestelaanpassing “op digitale afstand” kunnen de drempel tot gehoorzorg verlagen.

————————————————————————————————————

Jan de Laat comes to talk about the future of hearing care in an ageing society. The importance of the connection between technological innovations, awareness and hearing screening. How can we prevent untreated hearing loss?

New technologies, such as AI and VR, as well as audiometry and hearing aid fitting “at a digital distance” can lower the threshold to hearing care.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!