Internationaal congres 2024

Lezing Greet Vonk

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven stevig beïnvloeden. Of het nu het krijgen van een ziekte is, het meemaken van een burn-out of een depressie, het zien gebeuren van een ongeluk, het meemaken van een echtscheiding, het verliezen van een baan, doof of slechthorend worden of andere ellende. Het is veelal heftig en ingrijpend. Maar moeilijke tijden of ellende kunnen je levensloop uiteindelijk ook in positieve zin compleet transformeren.

Hoezo, altijd kwetsbaar blijven of op je grenzen blijven letten na ellende?
Soms is dat echt nodig, maar in veel gevallen is dat – met respect voor de doorstane ellende – nergens voor nodig! Je kunt er ook van groeien en daardoor zelfs sterker uit de strijd tevoorschijn komen.

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei, een andere benaming voor ‘what doesn’t kill you, makes you stronger’.

In deze inspiratiesessie maak je op korte en krachtige wijze kennis met het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG.

————————————————————————————————————

Major events can firmly affect your life. Whether it is getting an illness, experiencing burnout or depression, seeing an accident happen, going through a divorce, losing a job, becoming deaf or hard of hearing or other misery. It is mostly intense and drastic. But difficult times or misery can also end up completely transforming your life course in a positive sense.

How about always staying vulnerable or watching your limits after misery?

Sometimes this is really necessary, but in many cases – with respect for the misery you have been through – it is unnecessary! You can also grow from it and even emerge stronger as a result.

In science, this phenomenon is called PostTraumatic Growth, another name for ‘what doesn’t kill you, makes you stronger’.

This inspiration session will introduce you to the positive and hopeful thinking of PTG in a short and powerful way.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!