Lezing Bianca Prins

Internationaal congres 2024

Lezing Bianca Prins

Bianca komt vertellen over toegankelijkheid in het bedrijfsleven, met als voorbeeld de verbetermogelijkheden van bankdiensten voor doven en slechthorenden. Daarnaast vertelt ze over de inzet van medewerkers met een beperking in een groot bedrijf.

————————————————————————————————————

Bianca comes to talk about accessibility in business, with the example of improving banking services for the deaf and hard of hearing. She will also talk about the use of employees with disabilities in a large company.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!