Lezing Anina Hille

Internationaal congres 2024

Lezing Anina Hille

De keynote werpt een licht op het werklandschap voor doven en slechthorenden in Zwitserland en de implicaties daarvan voor de aanpassing van het Diversity and Inclusion (D&I)-beleid binnen bedrijven.

Onderzoek hiernaar is ingegeven door een historisch gebrek aan statistisch representatieve onderzoeken onder werkgevers van dove en hardhorende werknemers, zowel in Zwitserland als internationaal.

Vragen die gesteld zijn in dit onderzoek zijn o.a. Welke mogelijkheden en obstakels associëren werkgevers met het aannemen van dove of slechthorende personen? Hoe inclusief zijn werkplekken en welke maatregelen ondersteunen deze mensen?

In deze lezing neem Anina ons mee in de uitkomsten en adviezen van dit onderzoek.

————————————————————————————————————

The keynote sheds light on the employment landscape for deaf and hard-of-hearing employees in Switzerland and its implications for adapting Diversity and Inclusion (D&I) policies within companies.

Research into this was prompted by a historical lack of statistically representative surveys among employers of deaf and hard-of-hearing employees, both in Switzerland and internationally.

Questions asked in this study include: what opportunities and obstacles do employers associate with hiring deaf or hard-of-hearing people? How inclusive are workplaces and what measures support these people?

In this lecture, Anina will take us through the outcomes and advice from this research.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!