Lezing Anika Smeijers

Internationaal congres 2024

Lezing Anika Smeijers

Let op de kloof, let’s connect om de gezondheid van (laat)doven en slechthorenden te verbeteren.

Zorgverleners en patiëntengroepen melden vaak dat doven en slechthorenden een slechtere gezondheidskwaliteit hebben dan horende mensen. De meest genoemde reden is dat mensen met een gehoorbeperking belemmeringen ervaren bij de toegang tot gezondheidszorg. Deze belemmeringen kunnen variëren, afhankelijk van het restgehoor, de leeftijd waarop het gehoorverlies is ontstaan en de mate waarin de persoon de beschikbare ondersteuning accepteert en gebruikt, zoals versterking, gebarentolken of schrijftolken. In deze sessie worden zowel wetenschappelijke gegevens als valkuilen, tips en trucs besproken. Als men zich hiervan bewust is, kan dit helpen om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor DSH te verbeteren en hopelijk toekomstige DSH-patiënten en artsen inspireren om succesvol samen te communiceren.

————————————————————————————————————

Mind the gap, let’s connect to improve the health of (late)deaf and hard of hearing people.

Healthcare workers and patient groups commonly report that people who are deaf or hard of hearing (DHH) have a poorer health related quality of life than hearing people. The reason most frequently put forward is that DHH people experience barriers in accessing healthcare. These barriers may vary, depending on residual hearing, the age of onset of the hearing loss and the degree to which the individual accepts and uses available support such as amplification, sign language interpreters or speech to text interpreters. In this session both scientific data, and pitfalls, tips and tricks are discussed. Being aware of these may help to improve DHH healthcare accessibility and hopefully inspire future DHH patients and medical doctors to communicate successfully together.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!