Laurentien van Oranje

Internationaal congres 2024

Spreker Laurentien van OranjeLaurentien van Oranje

Laurentien van Oranje is ondernemer in sociale innovatie, auteur, strateeg en dialoogfacilitator. In haar werk staan sociale en duurzame innovaties centraal. Ze maakt zich sterk voor dialoog en co- creatie tussen verschillende spelers binnen een vraagstuk – binnen én buiten bestaande systemen – als basis voor het vinden van systemische oplossingen.

Laurentien is directeur-bestuurder van Number 5 Foundation, een ANBI-stichting die haar man Prins Constantijn en zij in 2017 hebben opgericht vanuit een diepgeworteld geloof dat een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving alleen mogelijk is als grote vraagstukken zoals kinderarmoede, digitale ongelijkheid en natuurbescherming worden aangepakt vanuit samenwerking tussen álle betrokkenen.

——————————————————————————

Laurentien van Oranje is a social innovation entrepreneur, author, strategist and dialogue facilitator. In her work she focuses on social and sustainable innovations. She advocates dialogue and co-creation between different players within an issue – within and outside existing systems – as a basis for finding systemic solutions.

Laurentien is director-director of the Number 5 Foundation, an ANBI foundation that her husband Prince Constantijn and she founded in 2017 out of a deeply held belief that an inclusive equitable and sustainable society is only possible if major issues such as child poverty, digital inequality and nature conservation are tackled from collaboration between all stakeholders.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!