Communicatieplan

Internationaal congres

Communicatieplan

Tijdens dit congres hebben we zes zalen tot onze beschikking.

De Lamoraal zaal, zaal 525, 531,532, 536, en 537.

De grootste zaal is de Lamoraal. Daar vinden de plenaire presentaties plaats. Op de plattegrond van hotel Zuiderduin vind je een overzicht van de zalen.

Tolken NmG staan vanuit het publiek gezien steeds links en tolken NGT aan de rechterkant van het podium. Het presentatie scherm in het midden.

Voor dove en slechtziende mensen hebben we gereserveerde stoelen. We zullen deze tijdens de plenaire bijeenkomsten steeds van tevoren klaarzetten. Op verzoek krijg je een “eigen” reserveringsbordje zodat je een stoel in de ruimte van je workshop of lezing naar keuze kunt laten- reserveren.

Op de schermen waarop wordt geprojecteerd vind je bovenaan de presentatie steeds de Engelse tekst bovenaan en de Nederlandse daar vlak onder.

Het organiserend comité kun je herkennen aan de badges die zij dragen aan een blauw sleutelkoord.

Tolken kun je herkennen aan hun zwarte kleding met een oranje badge die aangeeft of ze schrijftolk zijn of gebarentolk. Als een tolk de badge draagt is de tolk in functie en kun je hem of haar aanspreken en vragen voor je te vertalen. Het is onze hoop dat men zich zo vrij mogelijk voelt bij het inzetten van een tolk en we vragen de tolken ook om zich tijdens de pauzes en momenten van vermaak “beschikbaar” op te stellen.

Dagindeling

In het programmaoverzicht, https://stichtingplotsdoven.nl/internationaal-congres/programma/ vind je de indeling van de pauzes en de maaltijden.

Ook tijdens het diner op vrijdag avond kun je beroep doen op de aanwezige tolken en afspreken hoe laat je, waar wilt eten. Bij het diner op zaterdag worden de tolken tevoren per tafel ingedeeld.

Je kiest zelf welke lezing je gaat bijwonen. Alleen voor de workshops waar een maximum voor geldt moet je op de dag zelf inschrijven bij de inschrijfbalie.

Massage: de intekenlijsten liggen vrijdag en zaterdag ochtend bij de inschrijfbalie. De gratis massages zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het congres. Ze verschillen qua soort en tijd. Meestentijds is een tolk aanwezig om de communicatie te optimaliseren.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!
Ga naar de inhoud