Internationaal congres 2024

Gerard de Vijlder

Mijn naam is Gerard de Vijlder, en ik ben sinds mijn 27ste levensjaar plotseling geheel doof. Ik ben getrouwd met Janneke. Naast onzeoverleden zoon hebben we nog twee lieve dochters en vier kleinkinderen.

Vanaf de oprichting van de Stichting Plots- en Laatdoven, in 1989, heb ik diverse functies bekleed in het bestuur en ben thans vicevoorzitter. Mijn motivatie hiervoor was en is dat iedereen die plots- of laatdoof wordt zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt en weer kan ‘normaal’ functioneren in de horende samenleving. Het is ook daarom dat ik voor de derde keer het initiatiefheb genomen om een internationaal congres te organiseren.

Na een arbeidzaam leven, waarvan 32 jaar als plotsdove filiaalmanager van twee winkels en 8 jaar als woonbegeleider bij GGMD geniet ik nu van mijn pensioen. Mijn vrije tijd besteed ik aan de Stichting Plots- en Laatdoven, het Nederlands Gebaren Koor en vrijwilligerswerk in een zorgcentrum. Maar ook wekelijks bewegen op muziek, wandelen en fietsen.

Sinds 2014 ben ik benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en dat heeft mij mede gemotiveerd om opnieuw voorzitter te worden van het internationaal congres Let’s Connect 2! dat we in maart 2024 zullen houden.
Tot dan!!

My name is Gerard de Vijlder, and I have suddenly become completely deaf since the age of 27. I am married to Janneke. Besides our late son, we have two lovely daughters and four grandchildren.

Since the foundation of the Plots and Late Deaf Foundation in 1989, I have held various positions on the board and am currently vice-president. My motivation for this was and is that anyone who
becomes suddenly or late deaf gets the right help as soon as possible and can function ‘normally’ again in hearing society. It is also for this reason that I took the initiative to organise an international congress for the third time.

After a working life, including 32 years as a suddenly deaf branch manager of two shops and eight years as a residential supervisor at GGMD, I am now enjoying my retirement. I devote my spare time to
the Sudden and Late Deafened Foundation, the Dutch Sign Language Choir and volunteering in a care centre. But also weekly exercise to music, walking and cycling.

Since 2014, I have been appointed a Knight of the Order of Orange Nassau, which has helped motivate me to once again chair the international congress Let’s Connect 2! which we will hold in March 2024. See you then!!!

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!