Word vrijwilliger

Vrijwilligers

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn de levensader van de Stichting

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor elke non-profitorganisatie die geen betaalde medewerkers heeft. De Stichting Plotsdoven is hier niet anders in. Wij krijgen vanuit de overheid subsidies waarmee we voorlichting geven, activiteiten organiseren, lotgenotencontact verzorgen en in belangenbehartiging voorzien. Voor alle drie de punten kunnen we vrijwilligers gebruiken.

Vrijwilligers voor voorlichting

We staan soms op beurzen, hoormarkten en hebben twee inloopcentra in het land. Mensen die communicatief sterk zijn en goed kunnen uitleggen en voorlichting kunnen geven kunnen zich daarvoor aanmelden.

Vrijwilligers om activiteiten te organiseren

Vanaf 2020 worden de activiteiten niet langer per steunpunt geregeld, maar kunnen vrijwilligers zelf voorstellen doen voor activiteiten om ze vervolgens onder de vlag van de Stichting Plotsdoven te organiseren. Als vrijwilliger kun je dan ervoor zorgen dat er in jouw regio (of iets verder weg) een leuke activiteit op de jaarkalender komt. Wel dient dit dan in overleg met onze vrijwilligerscoördinator te gaan zodat de data niet conflicteren met al vastgelegde activiteiten. Heb je goede ervaringen met het organiseren van activiteiten dan “horen” we graag van je!

Vrijwilligers voor lotgenotencontact

Wij zoeken vooral in de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland nog mensen die vanuit hun ervaringen als plots- of laatdove nieuwe mensen wegwijs kunnen maken in hun eerste schreden op het pad van plots- laatdoofheid of ernstige slechthorendheid. Vooral goed kunnen luisteren (indien noodzakelijk met schrijftolk of NmGtolk)  empathisch vermogen en goede kennis van de wereld van doven en slechthorenden is hiervoor vereist.

Vrijwilligers voor belangenbehartiging

Als je al wat langer aan de Stichting verbonden bent zou je zitting kunnen nemen in werkgroepen die bijvoorbeeld bij externe overleggen met (semi)overheidsinstanties  namens de Stichting aanwezig zijn. Ook staan we altijd open voor mensen die zitting willen nemen in ons Bestuur.

Onkostenvergoeding

Zoals gezegd hebben wij géén betaalde functies. Maar uiteraard is een onkostenvergoeding voor reizen vanzelfsprekend. Daarnaast ben je als officiële vrijwilliger ook verzekerd op het moment dat je voor ons “aan het werk bent”

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!
Ga naar de inhoud