Doneren en schenken

Doneren en schenken

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!

Met elkaar kunnen we de activiteiten van de Stichting Plots- en Laatdoven voor de toekomst blijvend uitvoeren. U kunt ons steunen op een manier die bij u past. Iedere gift is van harte welkom

ANBI en de belasting

De Stichting Plots- en Laatdoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten of vennootschapsbelasting indien u als bedrijf schenkt. En wij betalen geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor de doelstellingen die de Stichting ambieert. Volgens de Geefwet is er een extra aftrekmogelijkheid omdat we een culturele ANBI zijn. Lees hieronder meer over de mogelijkheden en bereken uw eigen aftrekmogelijkheden via www.schenkservice.nl

Geven kan op de volgende manieren

Voor particulieren:
A. Eénmalige schenking
B. Door middel van een periodieke schenking
C. Door middel van een fonds op naam
D. Of door ons op te nemen in uw testament

Voor bedrijven:
E. Door middel van een éénmalige schenking

En u kunt daarbij dus kiezen of u aan de algemene doelstelling van de stichting geeft of aan een specifiek doel, activiteit of project!

Heeft u vragen?

Als u met ons van gedachten wil wisselen of als u vragen heeft dan horen wij dat graag. Wij zullen alles doen om uw wensen met zorg te realiseren!
Contactpersoon: Peter Helmhout, penningmeester@stichtingplotsdoven.nl

GEVEN EN REKENVOORBEELDEN

Eenmalig geven

Iedere gift is van harte welkom! Als u éénmalig als particulier schenkt dan is uw gift aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en zelfs 1,25 x dankzij onze ANBI-status. U heeft dan wel te maken met een drempel en een maximaal bedrag. Bij periodiek schenken (zie nummer 2, hieronder) is overigens geen sprake van een drempel- en maximaalbedrag.

Uw éénmalige schenking in 2 stappen geregeld:
1. U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL54 INGB 0000 0820 80 t.n.v. Stichting Plotsdoven te Houten.
2. Bij het invullen van uw belastingpapieren vult u dan uw schenking in waarna die in mindering wordt gebracht op uw inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld éénmalig schenken zonder overeenkomst: U verdient € 35.000 p.j. en schenkt € 750. U kunt het bedrag aftrekken van de belastingen maar u heeft te maken met een drempelbedrag. De Belastingdienst brengt € 163 in mindering op uw inkomstenbelasting. Uw netto schenking is € 587 terwijl wij € 750 kunnen besteden aan onze activiteiten.

Rekenvoorbeeld periodiek schenken met schenkingsovereenkomst: Als u in bovenstaande geval een overeenkomst tekent, dan is er geen sprake van een drempelbe­drag. De Belastingdienst brengt daardoor € 306 in mindering op uw inkomstenbelasting. Uw jaarlijkse netto schenking is dan € 444 terwijl wij € 750 krijgen.

Periodiek schenken met behulp van een schenkingsovereenkomst

Wanneer u ons optimaal en structureel wilt steunen, kunt u bij onze penningmeester een formulier hiervoor opvragen. Tussenkomst van een notaris is dus niet meer nodig. (Heeft u geen printer, dan kunnen wij u de overeenkomst sturen of u kunt de overeenkomst digitaal invullen.) Door deze overeenkomst en door onze ANBI-status krijgt u bijna de helft van uw schenking terug van de belastingdienst. Met deze schenkcalculator  kunt u precies uitrekenen welk bedrag u van de belastingdienst terugkrijgt.

Periodiek schenken in 6 stappen geregeld:

  1. Stuur een mail naar penningmeester@stichtingplotsdoven.nl waarin u aangeeft periodiek te willen schenken
  2. Wij sturen u een formulier dat u kunt invullen en welke u dan terugstuurt aan de penningmeester.
  3. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
  4. Wij bewaren één exemplaar in onze administratie en u bewaart een exemplaar in uw administratie.
  5. Wij sturen u jaarlijks een betaalverzoek om u te herinneren aan de betaling of wij schrijven, in geval u ons daarvoor heeft gemachtigd, het geld van uw rekening af.
  6. U geeft bij uw belastingaangifte uw periodieke schenking aan en uw schenking wordt in mindering gebracht op uw inkomstenbelasting.
Schenking of nalaten in de vorm van een fonds op naam

Dit is een speciale vorm van schenken of nalaten waarbij u een eigen Fonds op Naam in het leven roept en zelf bepaalt aan welk doel u wilt geven. Dit kan al bij schenkingen vanaf € 50.000 en waarbij u dus de naam van uw fonds bepaalt, dat kan bi